foodcourt top
Välj stad att beställa till. Valet visar anslutna restauranger i din stad.       Välj område att beställa till. Valet visar restauranger som är möjliga att beställa från till ditt område. Leveranskostnaden till området listas till höger om beskrivningen.  
Amerikansk  |  Fresh  |  GI  |  Grekisk  |  Hamburgare
Husmanskost  |  Indisk  |  Italiensk  |  Japansk  |  Kinesisk
Kolgrill  | Koreansk  | Libanesisk  | Mexikansk  | Persisk  | Pizza
Spansk  |  Sushi  |  Taiwanesisk  |  Tapas  |  Tex-Mex  |  Thai

Återställ [X]
.
  • Panini
    Panini
    Hos oss är fastfood endast en serveringsform. Med noga utvalda råvaror, omsorgsfullt tillagade i våra butiker, serverar vi dagsfärska rätter du inte behöver vänta på. Snabbt, Gott och Näringsrikt.
  • Rydbergs
    Rydbergs
    Dagens lunch och utsökt husmanskost från det moderna köket på Rydbergs Bar och Matsal som ligger centralt på drottninggatan mitt i centrala Stockholm. Här kan välja mängder av vällagade maträtter, däribland vår specialitet Biff Rydberg.
 foodcourt bottom

Vi behöver få in era beställningar
senast 1 dag före önskad leveransdag.

gastroni.se tackar för ert överseende, tålamod och förståelse

Lunch, frukost, middag
Kundservice -> Allmänna villkor

Kundservice

 

ALLMÄNNA VILLKOR för beställning på gastroni.se


1. gastroni.se
1.1 gastroni.se är en tjänst som innebär att Gastroni Online Svenska AB ger kunden möjlighet att beställa olika matrelaterade produkter från restauranger och företag som är anslutna till gastroni.se samt att få beställda produkter levererade till av kunden angiven adress.

2. Definitioner
Materelaterad produkt: Produkter som gastroni.se vid var tid kan tillhandahålla.
Transportföretag: Företag som gastroni.se anlitar för transport.
Hemsidan: Den webbaserade tjänsten (www.gastroni.se) på vilken menyer, beställningsfunktioner, priser och annat som krävs för tjänsten tillhandhålls.
Öppettider: De tider som gastroni.se tillhandahåller leveranser.

3. Beställning och leverans

3.1 gastroni.se tar emot beställningen på de tider som anges på hemsidan samt åtar sig att vidarebefordra beställningen till vald restaurang/leverantör och därefter transportera själv eller via transportföretag leverera produkterna till kunden inom viss på hemsidan angiven tid från det att kunden erhållit kvitto på beställningen. Angivna leveranstider gäller om beställningen görs på de öppettider som anges på hemsidan. Tjänsten tillhandahålls till kunder med leveransadresser inom det geografiska området som anges på hemsidan.

3.2 Kunden svarar för att de uppgifter som kunden anger är giltiga och behöriga att med för kundens bindande verkan göra beställningar hos gastroni.se, och för att innehavaren behandlar lösenord med iakttagande av sekretess. Lösenord är personliga och får inte yppas för tredje man. Anteckning om lösenord får inte förvaras så att de kan förknippas med gastroni.se.

3.3 Är leveransen väsentligt försenad eller överensstämmer den inte med beställningen kontaktas gastroni.se. Om det är fel i det levererade vänder du dig direkt till gastroni.se. Reklamationer skall göras senast tre timmar efter leverans eller vår första öppningstimma nästa vardag om leverans skett efter våra öppettider. Eventuell kreditering av kortköp efter godkänd reklamation sker via gastroni.se.

4. Pris och fakturering

4.1 Kunden erlägger ersättning till gastroni.se enligt vid var tid gällande prislista, som är bifogad till gastroni.se´s menyer. Den totala kostnaden för tjänsten och mervärdeskatt framgår av hemsidans orderformulär innan beställningen bekräftas.

4.2 Fakturering sker en gång per månad med betalningsvillkor á 15, 20 eller 30 dagar netto beroende på företagets storlek och behov. Fakturan innehåller alla beställningar under den fakturerade perioden samt totalbelopp och moms. En expeditionsavgift om 35 kr tillkommer på fakturan.

4.3 Vid utskick av fakturapåminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 50 kr och från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med gällande referensränta åtta (8) procentenheter.

5. Ansvarsbegränsning
5.1 gastroni.se ansvarar för tjänstens tillgänglighet på hemsidan under angivna tider och för transporten till kund av matrelaterade produkter. Ansvaret avseende tillgänglighet omfattar inte driftsstörningar som är hänförliga till kundens Internetuppkoppling eller som beror på fel hos gastroni.se´s driftsleverantör eller på uppehåll på grund av underhåll av hemsidan.

5.2 gastroni.se ansvarar inte för matrelaterade produkters kvalité och egenskaper samt friskriver sig från allt ansvar för fel eller skadebringande egenskaper i matrelaterade produkter. Vid skada som kund eller kunds anställda lider till följd av skadebringande egenskaper i matrelaterade produkter skall hänvändelse ske direkt till den gastroni.se i syfte att reda ut omständigheterna.

5.3 Omständigheter utanför gastroni.se´s kontroll som medför att gastroni.se inte kan eller endast till väsentligt förändrad kostnad kan fullgöra sina åtaganden, som t.ex. blockad, strejk, krig, myndighets beslut och liknande, skall utgöra befrielsegrund med avseende på gastroni.se´s åtaganden. gastroni.se skall inte i något fall vara skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning utöver nedsättning eller bortfall av den ersättning gastroni.se´s betingat sig för aktuell leverans.

Visa   Master   American Express        0 st     Sum: 000 kr   Öka antalet på markerad produkt   Minska antalet på markerad produkt   Tabort markerad produkt   Töm varukorgen   Till kassan